Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

8.7.2018 Helsingissä

Rekisterin nimi:
Match by K asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Match by K (2580203-4)
Katri Gruner
Kytöpolku 25 A1
00740 Helsinki
katri@matchbyk.fi

Yhteyshenkilö:
Katri Gruner
p.+3584578753445

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Match by K kerää asiakkaiden henkilötietoja asiakasrekisteriin. Asiakastietojen perusteella on yhdistämme rekisteristä mahdollisimman sopivia pareja. Asiakkailta kerättyä tietoa on mm. asiakkaan nimi, asuinpaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, ammatti/koulutus, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet. Kaikki nämä tiedot (pl. asiakkaan sukunimi ja hänen halutessaan puhelinnumero, voidaan luovuttaa mahdolliselle sopivalle treffikumppanille.

Asiakkaasta otetaan palvelua varten myös lyhyt video haastattelussa.

Laskutusta varten keräämme asiakkaan nimen sekä sähköpostiosoitteen.

Emme kerää, emmekä tallenna asiakkaasta mitään arkaluontoista materiaalia sähköpostivaihdon tai keskusteluiden perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään mm. seuraavanlaisia tietoja palvelua varten

 • Etu- ja sukunimi, josta vain etunimi voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (tässä tapauksessa treffikumppanille).
 • Asuinpaikkakunta
 • Puhelinnumero (luovutetaan treffikumppanille vain asiakkaan suostumuksella)
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatti ja/tai koulutus
 • Perhe
 • Harrastukset, mielenkiinnonkohteet
 • Arvot, elämäntyyli
 • Suhde päihteisiin
 • Tulevaisuuden haaveet
 • Toiveet treffikumppanin suhteen (ikä, pituus, arvot, mielenkiinnon kohteet)
 • Lyhyt video haastattelun yhteydesä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Match by K käyttää sivuillaan, sekä sähköpostiliikenteessään SSL-suojausta.
Suojauksen tarjoaa RapidSSL.

Henkilötietoja tallenetaan, sekä siirretään manuaalisestä ja sähköisesti. Tietoja säilytetään asianmukaisesti, koska asiakkaidemme tietojen varjelu on meille tärkeää. Emme koskaan luovuta tietoja asiakkaasta ilman asiakkaan lupaa ja asiakas vakuuttaa tietojen oikeuden.